Tukea jäsentensä asiantuntemuksen ja taloudellisten resurssiensa avulla
Viipurin
Taloudellinen Korkeakouluseura
perustettiin 21.1.1919 Viipurissa
Viipurin taloudellinen
korkeakouluseura
1919 - 2014

Seuran
tavoitteet

VITAKO tukee aktiivisesti Lappeenrannan teknisen yliopiston, sen ympäristön sekä erityisesti Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueen kehittämishankkeita.

Perustettu
1919

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura perustettiin 21.1.1919 Viipurissa itäisen Suomen merkittävimpään kauppapaikkaan.

seuran
jäsenyys

Seuran jäseneksi pääsee Suomen kansalainen, joka haluaa myötävaikuttaa seuran tarkoitusten saavuttamiseen ja jonka seuran hallitus jäseneksi kutsuu.

Kansainvälinen
Viipuri

Viipuri oli Suomen kansainvälisin kaupunki, josta käsin käytiin vilkasta kauppaa eri puolille maailmaa ja aivan erityisesti Itämeren alueella.

Ota yhteyttä:
0400 795 185
VIIPURIN TALOUDELLINEN
KORKEAKOULUSEURA RY,
Välitalontie 23 D,
00660 HELSINKI
e-mail:
perttu.pohjonen@vitako.fi

Lappeenrannan yliopistolle 600.000 euron tuki

2016

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (Vitako) on lahjoittanut Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, LUT) 600 000 euroa. LUT perustaa Vitakon tuella kaksi uutta professuuria. Toinen niistä keskittyy kasvuyrittäjyyteen ja toinen kestävään liiketoimintaan.

Uudet professuurit tukevat yliopiston pitkäjänteistä työtä kestävän kilpailuedun rakentamisessa ja vihreän teknologian edistämisessä.

"Yliopiston strategia on kirkastunut, ja samalla myös yliopiston kansainvälinen kehitys on ollut merkittävää. Haluamme osaltamme tukea tätä kehitystä sekä olla mukana edistämässä eritysesti yliopiston ja pk-yritysten välistä yhteistyötä", sanoo Vitakon hallituksen jäsen Teemu Aho.


 

  • Seuran vuosikokous 15.3.2016
    Seuran vuosikokokous pidetään Helsingissä tiistaina 15.3.2016 Kutsut on lähetettyt jäsenistölle postissa.Ilmoittautumiset kutsun mukana tulevien ohjeiden mukaisesti! TERVETULOA