Tukea jäsentensä asiantuntemuksen ja taloudellisten resurssiensa avulla
Viipurin
Taloudellinen Korkeakouluseura
perustettiin 21.1.1919 Viipurissa
Viipurin taloudellinen
korkeakouluseura
1919 - 2014

Seuran
tavoitteet

VITAKO tukee aktiivisesti Lappeenrannan teknisen yliopiston, sen ympäristön sekä erityisesti Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueen kehittämishankkeita.

Perustettu
1919

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura perustettiin 21.1.1919 Viipurissa itäisen Suomen merkittävimpään kauppapaikkaan.

seuran
jäsenyys

Seuran jäseneksi pääsee Suomen kansalainen, joka haluaa myötävaikuttaa seuran tarkoitusten saavuttamiseen ja jonka seuran hallitus jäseneksi kutsuu.

Kansainvälinen
Viipuri

Viipuri oli Suomen kansainvälisin kaupunki, josta käsin käytiin vilkasta kauppaa eri puolille maailmaa ja aivan erityisesti Itämeren alueella.

Ota yhteyttä:
0400 795 185
VIIPURIN TALOUDELLINEN
KORKEAKOULUSEURA RY,
Välitalontie 23 D,
00660 HELSINKI
e-mail:
perttu.pohjonen@vitako.fi

Wiipuripalkinto amerikkalaisprofessorille

Järjestyksessään kahdeksannen Viipuri-palkinnon saaja on amerikkalainen professori Rebecca M. Henderson. Hän on yksi liikkeenjohdon ja innovaatiotoiminnan tutkimuksen vaikutusvaltaisimmista tutkijoista.

Professori Rebecca M. Henderson toimii professorina Harvardin yliopistossa ja opettaa Harvard Business Schoolissa yleisen johtamisen ja strategian yksiköissä. Hendersonin tutkimus on keskittynyt laajalti ottaen yritysten kyvykkyyksiin ja kilpailuetuun merkittäviin teknologisiin murroksiin liittyen. Hän on julkaissut näistä aiheista liiketaloustieteiden ja strategiatutkimuksen parhaissa tieteellisissä lehdissä.

"Professori Hendersonin tutkimus osuu erinomaisesti LUT:n ja LUT School of Business and Managementin (LBM) strategisiin painopistealueisiin, joissa korostuu yritysten kestävä kasvu ja kilpailukyky muuttuvassa maailmassa. Kuluttajilta sekä politiikasta tulevat odotukset yritysten kestävää toimintaa kohtaan kasvavat jatkuvasti, ja yritysten on usein järkevää olla näissä asioissa liikkeellä ennemmin kuin myöhemmin", professori Paavo Ritala kuvailee palkinnon myöntämisen perusteita.

Viime aikoina professori Henderson on tutkinut erityisesti sitä, miten ekologiseen kestävyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvät teknologiamurrokset muuttavat yritysten toimintaympäristöä ja strategisia mahdollisuuksia. Hendersonin tutkimus antaa osviittaa siitä, miten yritykset voivat luoda kilpailuetua sitoutumalla kestäviin arvoihin ja liiketoimintamalleihin, sekä panostamalla edistykselliseen, energiatehokkaaseen teknologiaan.

 

 


 

  • Wiipuri palkinto 2017
    Wiipuri Prize, Viipuri palkinto myönnettiin Rebecca M Hendersonille. Professori Rebecca M. Henderson toimii professorina Harvardin yliopistossa ja opettaa Harvard Business…