Tukea jäsentensä asiantuntemuksen ja taloudellisten resurssiensa avulla
Viipurin
Taloudellinen Korkeakouluseura
perustettiin 21.1.1919 Viipurissa
Viipurin taloudellinen
korkeakouluseura
1919 - 2014

Seuran
tavoitteet

VITAKO tukee aktiivisesti Lappeenrannan teknisen yliopiston, sen ympäristön sekä erityisesti Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueen kehittämishankkeita.

Perustettu
1919

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura perustettiin 21.1.1919 Viipurissa itäisen Suomen merkittävimpään kauppapaikkaan.

seuran
jäsenyys

Seuran jäseneksi pääsee Suomen kansalainen, joka haluaa myötävaikuttaa seuran tarkoitusten saavuttamiseen ja jonka seuran hallitus jäseneksi kutsuu.

Kansainvälinen
Viipuri

Viipuri oli Suomen kansainvälisin kaupunki, josta käsin käytiin vilkasta kauppaa eri puolille maailmaa ja aivan erityisesti Itämeren alueella.

Ota yhteyttä:
0400 795 185
VIIPURIN TALOUDELLINEN
KORKEAKOULUSEURA RY,
Välitalontie 23 D,
00660 HELSINKI
e-mail:
perttu.pohjonen@vitako.fi

Lappeenrannan yliopistolle 500.000 tuki

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura on myöntänyt tukea Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle (Lappeenranta University of Technology, LUT) 500 000 euroa. Tuen avulla jatketaan kahta Vitako professuuria, joista toinen keskittyy kasvuyrittäjyyteen ja toinen kestävään liiketoimintaan. Samalla jatkuu tuki kahdelle Professor of Practice -professuurille. Professor of Practice -tehtävään palkataan korkeatasoinen käytännön osaaja kansainvälisen käytännön mukaisesti. Yliopistolla on mahdollisuus palkata tehtävään elinkeinoelämän tai julkisen sektorin johtajia, joilla on huomattava vaikutus LUT:n kannalta merkittävillä aloilla. Tehtäviä ovat hoitaneet vuodesta 2013 Anssi Vanjoki ja VTT Pekka Sutela.