Tukea jäsentensä asiantuntemuksen ja taloudellisten resurssiensa avulla
Viipurin
Taloudellinen Korkeakouluseura
perustettiin 21.1.1919 Viipurissa
Viipurin taloudellinen
korkeakouluseura
100 vuotta 1919 - 2019

Seuran
tavoitteet

VITAKO tukee aktiivisesti Lappeenrannan teknisen yliopiston, sen ympäristön sekä erityisesti Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueen kehittämishankkeita.

Perustettu
1919

Seuran on satavuotias. Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura perustettiin 21.1.1919. Viipurissa itäisen Suomen merkittävimpään kauppapaikkaan.

seuran
jäsenyys

Seuran jäseneksi pääsee Suomen kansalainen, joka haluaa myötävaikuttaa seuran tarkoitusten saavuttamiseen ja jonka seuran hallitus jäseneksi kutsuu.

Kansainvälinen
Viipuri

Viipuri oli Suomen kansainvälisin kaupunki, josta käsin käytiin vilkasta kauppaa eri puolille maailmaa ja aivan erityisesti Itämeren alueella.

 

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura 100 vuotta

Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran perustamisesta tuli kuluneeksi sata vuotta 21.1.2019.

Sata vuotta sitten 21.1.1919 järjestettiin Viipurissa korkeakouluseuran perustava kokous. Tuolloin sääntöjen ensimmäiseen pykälään kirjattiin: ”tarkoituksena on työskennellä suomenkielisen taloudellisen korkeakoulun aikaansaamiseksi Viipurin kaupunkiin”.

Sittemmin toiminta keskittyi korkeakoulun saamiseen Lappeenrantaan ja 1969 Lappeenrannassa aloitti Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu.

Seura oli vaikuttamassa voimakkaasti siihen, että vuonna 1991 aloitti Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu ensimmäisenä teknillisenä korkeakouluna Suomessa ekonomikoulutuksen omana ohjelmanaan.

Vuosikymmenien ajan on seura työskennellyt tukien yliopistoa, tutkijoita sekä opiskelijoita. Seuran myöntää joka toinen vuosi maineikkaan Viipuri palkinnon kansainvälisesti arvostetulle huippututkijalle, jonka työ vaikuttaa merkittävästi myös LUT:n kauppakorkeakoulun tutkimukseen ja opetukseen.