Skip to main content

Mitä Vitako tekee?

VITAKO ry

Vitako tukee aktiivisesti Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, sen ympäristön sekä Lappeenrannan ja Lahden kaupunkien ja niiden lähialueiden kehittämishankkeita.

Vitako on yksi LUT-yliopiston rahoituksen väylä.

Vitako on vuosikymmenten ajan tukenut kauppatieteellistä sekä tuotantotalouden tutkimusta, opetusta ja kehittämistä. Seuran rahoituksen avulla yliopistolle on muun muassa perustettu työelämäprofessorien virat sekä moni uusi tutkimuslaitos on avattu Vitakon myötävaikutuksesta. Esimerkiksi LUTin J. Hyneman Center on perustettu Vitakon lahjotuksen kautta. Vitako on myös yhtenä Green Campus Innovations Ltd:n perustajana ja osaomistajana.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

LUT-yliopisto on kahdessa kaupungissa toimiva tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Vitako haluaa olla mukana tukemassa ja kehittämässä kansainvälistä ja elinvoimaista LUT-yliopistoa, jossa tutkimuksen taso on korkealla ja opetus on laadukasta.

Apurahat

Vitako myöntää apurahoja esimerkiksi kandi- ja tohtorivaiheiden opiskelijoille. Eri apurahojen ja palkintojen tarkoituksena on tukea LUT-yliopiston opiskelijoita sekä kannustaa tutkijoita laadukkaaseen tutkimukseen ja yhteistyöhön yliopiston kanssa. Vitako myöntää myös rahoitusta opiskelijajärjestöille.

Viipuri-palkinto

Viipuri-palkinto jaetaan joka toinen vuosi strategiatutkimuksen alalla merkittäviä saavutuksia tehneelle kansainvälisesti arvostetulle tutkijalle. Palkinto on 10 000 €:n suuruinen. Sen saajaksi valitaan LUT-kauppakorkeakoulun tutkimuksen kannalta vaikuttava henkilö.

Vuoden 2021 Viipuri-palkinto myönnettiin professori Henry Chesbrough’lle. University of Californian professori Chesbrough on organisaatioteoreetikko, joka kehitti avoimen innovaation konseptin.

Teemu Aho -apuraha

Teemu Ahon nimikkoapurahaa on jaettu vuodesta 2010 alkaen. Apuraha jaetaan vuosittain laadukkaiden väitöskirjojen tekemiseen tuotantotalouden, kauppatieteiden tai soveltavan tietotekniikan alalla.

Vuonna 2011 apuraha myönnettiin Heidi Olanderille ja Samuli Kortelaiselle.