VITAKO

 Viipurin taloudellinen korkeakouluseura

 

VITAKO

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura perustettiin 21.1.1919 Viipurissa, joka ikivanhaan, itäisen Suomen merkittävimpään kauppapaikkaan vuonna 1403 perustettu kaupunki tuolloin oli vuonna 1917 itsenäistyneen Suomen toiseksi suurin kaupunki.

Viipuri oli myös Suomen kansainvälisin kaupunki, josta käsin käytiin vilkasta kauppaa eri puolille maailmaa ja aivan erityisesti Itämeren alueella.

Seuran perustajien tavoite oli kerätä varoja Viipuriin perustettavan Taloudellisen korkeakoulun aikaansaamista varten.Varojen keräys käynnistyikin lupaavasti, mutta säännöissä asetettuun tavoitteeseen 10 miljoonaa silloista Suomen markkaa ei ehditty päästä, ennen kuin Neuvostoliitto marraskuun 30 päivänä 1939 hyökkasi Suomeen. Kahden sodan seurauksena Suomi joutui luvuttamaan Neuvostoliitolle mm. koko Karjalan kannaksen ja sen osana myös Viipurin.

Kerätyt varat jäivät kuitenkin Helsinkiin muuttaneen Seuran haltuun ja sodan jälkeen ne myös merkittävästi karttuivat. Seuran oli kuitenkin pakko todeta, että sen päämärää ei voi toteuttaa nykyisissä oloissa. Tällöin Itä-Suomeen perustettavaksi ajatellun yliopiston suunnitteluvaiheessa Seura totesi, että sen perustajien päämääriä parhaiten toteuttaisi taloudellisen korkeakouluopetuksen saaminen niin lähelle Viipuria kuin mahdollista eli Lappeenrantaan.

Näin myös osittain Seuran myötavaikutuksella tapahtuikin ja Lappeenrannan Teknillisen Korkeakoulun perustamisen sinetöi 25.2.1966 annettu laki ja Korkeakoulun ensimmäiset avajaiset pidettiin 15.9.1969.

Korkeakoulun, nyttemmin yliopiston perustamistoimenpiteistä alkaen Seura on vuosittain eri tavoin tukenut sen toimintaa ja varsinkin erilaisia kehittämishankkeita. Taloudellinen tuki on kohdistunut mm. toimitilojen suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin, uusien opettajaja tutkijavirkojen perustamisen rahoittamiseen, kirjaston kartuttamiseen, erilaisiin tutkimusprojekteihin sekä tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden apurahoihin.

Seura on erityisesti sekä jäsentensä asiantuntemuksen että taloudellisten resurssiensa avulla vaikuttanut yliopiston kauppatieteiden osaston syntyyn 1980-1990 lukujen taitteessa ja on siitä alkaen tukenut osaston kehittämistä ja pyrkii edelleen myötävaikuttamaan sen poikkeuksellisen nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Merkittävä askel kauppatieteiden osaston kansainvälistymisen edistämisessä on ollut Seuran vuonna 2002 tekemä päätös perustaa pysyvä, joka toinen vuosi jaettava 10.000 euron suuruinen kansainvälinenViipuri-palkinto (Viipuri Prize in Strategic Management and Business Economics) ja käynnistää siihen liittyen yhdessä yliopiston kanssa Viipuriluennot.

Seura on osallistunut myös moniin yliopiston kannalta tärkeisiin alueellista merkitystä omaaviin hankkeisiin, joista esimerkkeinä mainittakoon osakkuus Teknolgiakeskus Kareltek Oy:ssä, joka yhtiö on nyttemmin myyty Technopolis Oy:lle, ja joulukuussa 2005 perustetussa Lappeenranta Innovation Oy:ssä.

Seura tulee aktiivisesti seuraamaan sekä yliopiston että sen ympäristön, erityisesti Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueen nykyisiä ja tulevia kehittämishankkeita ja niihin liittyviä tarpeita ja pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan sekä henkisesti että taloudellisesti edistämään asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

 

Jäsenyys

tekstikuva

Seuran jäseneksi pääsee Suomen kansalainen, joka haluaa myötävaikuttaa seuran tarkoitusten saavuttamiseen ja jonka seuran hallitus jäseneksi kutsuu. Viipurin taloudellinen korkeakouluseura on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen.