Skip to main content

Historia

Aikajana

1919

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura perustettiin Viipurissa 21.1.1919. Viipuri oli tuolloin Suomen kansainvälisin ja toiseksi suurin kaupunki. Vitakon tavoitteena oli kerätä varoja, jotta Viipuriin voitaisiin perustaa taloudellinen korkeakoulu.

Korkeakoulun perustamiseen tarvittiin tuolloin sääntöjen mukaan 10 miljoonaa markkaa.

1939-1955

Sotien aikana Viipurin taloudellinen korkeakouluseura joutui muuttamaan Helsinkiin. Kerätyt varat saatiin siirrettyä seuran mukana ja ne pysyivät Vitakon hallussa. Varainkeruuta jatkettiin, mutta suunnitelmia oli muutettava: sodan jälkeen seura otti tavoitteekseen taloudellisen korkeakoulun perustamisen Viipurin sijasta Itä-Suomeen.

1966

Tavoite toteutui, kun Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun (nykyisin Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) perustaminen sinetöitiin 25.2.1966 annetulla lailla osittain Vitakon myötävaikutuksesta. Opetus Lappeenrannassa aloitettiin syyskuussa 1969. Korkeakoulun perustamisesta alkaen Vitako on vuosittain eri tavoin tukenut sen toimintaa ja varsinkin erilaisia kehittämishankkeita.

1980-1990

Vitako vaikutti taloudellisesti ja asiantuntijuudellaan kauppatieteiden osaston perustamiseen Lappeenrantaan 80- ja 90-lukujen taitteessa. Seuran tavoitteena on edelleen tukea kauppatieteiden opetuksen kehitystä Lappeenrannassa ja vaikuttaa kauppakorkeakoulun nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen.

2002

Merkittävä askel kauppakorkeakoulun kansainvälistymisen edistämisessä on ollut Vitakon vuonna 2002 perustama, joka toinen vuosi jaettava 10 000 euron suuruinen kansainvälinen Viipuri-palkinto (Viipuri Prize in Strategic Management and Business Economics). Seura käynnisti myös palkintoon liittyvät Viipuriluennot yhdessä yliopiston kanssa.

Nyt

Vitako seuraa nyt ja tulevaisuudessa aktiivisesti sekä yliopiston että sen ympäristön, erityisesti Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueiden nykyisiä ja tulevia kehittämishankkeita sekä niihin liittyviä tarpeita. Seura pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan ja edistämään hankkeiden tavoitteiden saavuttamista.

Viipurin toreilta maailman markkinoille – Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran tarina videolla