Viipuri Prize Viipuri-palkinto tekoälytutkija Erik Brynjolfssonille

 

Vuoden 2019 Viipuri-palkinto myönnettiin yhdysvaltalaiselle tutkijalle Erik Brynjolfssonille. Viipuri-palkinnon luovuttaa Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (VITAKO). Palkinto on järjestyksessään yhdeksäs ja sen suuruus on 10 000 euroa.

Erik Brynjolfsson (s. 1962) tunnetaan laajalti hänen tutkimuksestaan ja työstään tietotekniikan tuottavuuden ja tietotalouden parissa – tekoälyn noususta ja sen vaikutuksista työelämään.

Brynjolfssonin tutkimusaiheet käsittelevät tietotekniikan taloudellisia vaikutuksia sekä yritysten että kansantalouden tuottavuuteen. Hän on tutkinut myös aineetonta omaisuutta, tietotyöläisten tuottavuutta, digitaalisten hyödykkeiden pitkä häntä -ilmiötä ja liiketoimintaprosessien toistamista.

Erik Brynjolfsson on osoittanut, että tietotekniikkasijoitusten ja tuottavuuden välillä on yhteys. Hän on todennut, että tietotekniikka todennäköisimmin lisää tuottavuutta, kun siihen kytkee sopivia liiketoimintaprosesseja ja henkistä pääomaa.

Brynjolfsson työskentelee Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT) MIT Sloan School of Managementin professorina, MIT Initiative on the Digital Economy -ryhmän johtajana, MIT Center for Digital Businessin johtajana sekä National Bureau of Economic Research -tutkimuslaitoksen tutkijana.

Vuodesta 1919 toimineen Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran alkuperäisenä tavoitteena oli perustaa suomalainen taloudellinen korkeakoulu Viipuriin, joka tuolloin oli Suomen toiseksi suurin ja kansainvälisin kaupunki. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi joutui luopumaan Viipurista, ja VITAKO asetti uudeksi tavoitteekseen korkeakoulun perustamisen lähelle itärajaa. Paikaksi valikoitui Lappeenranta. VITAKO on tukenut LUT-yliopistoa sen perustamisvuodesta 1969 lähtien.

Viipuri-palkinnon ovat aiemmin saaneet: professori David J. Teece (2003), professori James G. March (2004), professori Peter Buckley (2006), professori Sidney G. Winter (2008), professori C.K. Prahalad (2010), professori John Kay (2012), professori Constance E. Helfat (2014) ja professori Rebecca Henderson (2017).

Comments are closed.