Wiipuri palkinto 2017

Wiipuri Prize, Viipuri palkinto myönnettiin Rebecca M Hendersonille.

Professori Rebecca M. Henderson toimii professorina Harvardin yliopistossa ja opettaa Harvard Business Schoolissa yleisen johtamisen ja strategian yksiköissä. Hendersonin tutkimus on keskittynyt laajalti ottaen yritysten kyvykkyyksiin ja kilpailuetuun merkittäviin teknologisiin murroksiin liittyen. Hän on julkaissut näistä aiheista liiketaloustieteiden ja strategiatutkimuksen parhaissa tieteellisissä lehdissä.

"Professori Hendersonin tutkimus osuu erinomaisesti LUT:n ja LUT School of Business and Managementin (LBM) strategisiin painopistealueisiin, joissa korostuu yritysten kestävä kasvu ja kilpailukyky muuttuvassa maailmassa. Kuluttajilta sekä politiikasta tulevat odotukset yritysten kestävää toimintaa kohtaan kasvavat jatkuvasti, ja yritysten on usein järkevää olla näissä asioissa liikkeellä ennemmin kuin myöhemmin", professori Paavo Ritala kuvailee palkinnon myöntämisen perusteita.

Viime aikoina professori Henderson on tutkinut erityisesti sitä, miten ekologiseen kestävyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvät teknologiamurrokset muuttavat yritysten toimintaympäristöä ja strategisia mahdollisuuksia. Hendersonin tutkimus antaa osviittaa siitä, miten yritykset voivat luoda kilpailuetua sitoutumalla kestäviin arvoihin ja liiketoimintamalleihin, sekä panostamalla edistykselliseen, energiatehokkaaseen teknologiaan.

Viipuri-palkinto myönnetään joka toinen vuosi kansainvälisesti arvostetulle tutkijalle, jonka työ vaikuttaa merkittävästi LUT:n kauppatieteellisen alan tutkimukseen ja opetukseen. Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran perustaman palkinnon palkitsemisperusteita ovat merkittävät saavutukset strategiatutkimuksen alalla.

Viipuri-palkinnon luovutustilaisuus oli keskiviikkona 14.6. klo 14.00 LUT:n Ylioppilastalon auditoriossa. Tilaisuudessa Viipurin taloudellinen korkeakouluseura luovutti Hendersonille Viipuri-palkinnon. Henderson piti Viipuri-luennon, aiheestaon "Reimagining Capitalism: Business & the Big Problems." Luento keskittyi yritysten mahdollisuuksiin auttaa merkittävien yhteiskunnallisten ja ekologisten ongelmien ratkaisemisessa.

Comments are closed.