Apuraha

Alla on esitetty hakemukseesi kuuluvat kentät. Täytä lomakkeet huolellisesti.

Hakemus tulee lähettää nettipalvelun kautta sekä allekirjoitettuna postitse (ilman liitteitä) säätiölle ennen apurahahakemuksille annetun määräajan päättymistä. Ainoastaan ne hakemukset käsitellään, joiden hakemuslomake lähetetään sekä sähköisessä muodossa (nettipalvelun kautta) että allekirjoitettuna postitse ennen hakuajan päättymistä.

Hakemuksiin liittyviin tiedusteluihin vastaa asiamies Perttu Pohjonen.

Henkilötiedot


Apuraha

Hakija on:


Muut apurahahakemukset

Oletko hakenut muita apurahoja:


Perustelut


Liitteet

Lisää tarvittavat liitteet hakemukseen sähköisesti.

Tiedostot voivat olla tyyppiä .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx tai .pdf.

Yhden liitteen maksimikoko on 3 MB. Etsi ensin liite, paina sitten lisää liite.

  1. Hakijan toiminnan tarkoitus (esim. säännöt)

  2. Viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös

  3. Hakijan ansioluettelo

  4. Yksityiskohtaisempi kustannusarvio

  5. Työsuunnitelma


Hakemuksen lähettäminen

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Maanpuolustuksen kannatussäätiö ylläpitää, säilyttää ja arkistoi. Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa joko kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Apurahan saajien nimet ja summat julkaistaan säätiön kotisivuilla.

Vakuutan että antamani tiedot ovat oikeita ja annan
suostumukseni tietojen ja asiakirjojen käyttöön: