Privacy Policy

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen sivustolle tuloa. Viipurin taloudellinen korkeakouluseura ry:n verkkosivustolle tulevien henkilöiden katsotaan hyväksyvän seuraavat ehdot:

Viipurin taloudellinen korkeakouluseuralla on tekijänoikeus tämän verkkosivuston kaikkeen sisältöön (esimerkiksi tekstiin, kuviin ja audiovisuaaliseen aineistoon). Kaikki oikeudet pidätetään. Koko sisällön tai sen osan kopiointi, siirto, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa ilman VITAKOn etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta tapauksia, jotka täyttävät seuraavat ehdot.

VITAKO antaa käyttäjälle luvan tulostaa tai tallentaa omalle tietokoneelleen otteita näistä sivuista omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. VITAKOn verkkosivuston sisältöä saa käyttää vain tiedonhakutarkoituksessa ja siten, ettei se vahingoita VITAKOn mainetta. Tällä verkkosivustolla olevaa tietoa ei saa muuttaa ilman VITAKOn nimenomaista kirjallista lupaa.

VITAKOn verkkosivuston sisältö tarjotaan sellaisenaan ja sellaisena kuin se on saatavilla. Näiden sivujen sisällön paikkansapitävyydestä, tarkkuudesta tai luotettavuudesta ei anneta minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita, paitsi siltä osin kuin sovellettava laki sitä edellyttää. VITAKO ei takaa, että sen sivusto tai sen käytön mahdollistama palvelin eivät sisällä viruksia tai muuta haitallista sisältöä. Kaikessa VITAKOn aineistossa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. VITAKO voi tehdä muutoksia tai lisäyksiä kaikkeen sivustolla olevaan tietoon. VITAKO varaa oikeuden milloin tahansa muokata sivuja tai estää pääsyn niille.

VITAKO ei vastaa kolmansien osapuolten omistamasta, luomasta tai julkaisemasta aineistosta, johon on linkki VITAKOn verkkosivustolta. Tällaiselle kolmannen osapuolen sivustolle vievää linkkiä käytettäessä käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä kyseisen sivuston käyttösäännöt ennen sivuston käyttämistä.