Lappeenranta Viipurin perinteen jatkajaksi

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura täytti 90 vuotta

Viipurin taloudellinen korkeakouluseura ry (VITAKO) täytti 90 vuotta 21.1.2009. Seura perustettiin varojen keräämiseksi Viipurin taloudellista korkeakoulua varten. Viipurin menetyksen jälkeen seura oli tukemassa teknillisen korkeakoulun perustamista Lappeenrantaan vuonna 1969, ja se vaikutti vahvasti yliopiston kauppatieteiden osaston syntyyn vuonna 1992.

Viime vuosisadan alussa Viipuri oli kansainvälisin kaupunkimme, joka kuhisi liiketoimintaa, mutta sieltä puuttui suomalainen kauppakorkeakoulu. Viipurilaiset vaikuttajat huomasivat tämän, ja tammikuussa 1919 lausuttiin Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran perustamissanat. Varsinaista korkeakoulua ei kuitenkaan ehditty perustaa, vaikka pääomaa korkeakoulua varten oli hankittu. Viipuri ei jäänyt Suomelle, mutta seura ja sen tavoitteet säilyivät.

Seura päätti 1960-luvun alussa, että Lappeenranta sopii parhaiten Viipurin perinteen jatkajaksi. Seura teki yhteistyötä Lappeenrannan kaupungin sekä muiden toimijoiden kanssa oman korkeakoulun perustamiseksi. Tässä onnistuttiin, ja Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1969. Sen tehtäväksi tuli antaa ylintä tekniikan ja siihen liittyvien taloustieteiden opetusta sekä tehdä näihin liittyvää tutkimusta. Yhteisrintamassa korkeakoulu, Lappeenrannan kaupunki ja VITAKO tukivat entistä vahvemmin ekonomikoulutusta Lappeenrantaan. 1990-luvun alussa ekonomikoulutus käynnistyi Lappeenrannassa.

Seura on ajan hengessä siirtänyt painopistettä opetuksesta kansainvälisten tutkimusprojektien rahoittamiseen, lahjakkaiden tutkijoiden rekrytoimiseen sekä toiminnan kansainvälistämiseen. Lisäksi seura on perustanut Mika Kaskimies -palkinnon ansioituneelle väittelijälle sekä strategisen johtamisen maailman huippututkijoille jaettavan arvostetun Viipuri-palkinnon. Viipurin taloudellinen korkeakouluseura täyttää tänä vuonna 90 vuotta, ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto 40 vuotta.

Comments are closed.